Üstyapı usuli uchun maksimal og'irligi novda hisoblash online kalkulyator


Kalkulyator online siz bir takrorlash bilan lift mumkin bo'lgan barbell taxmin og'irligi (formula Matt Brzycki ko'ra hisoblash) bilish yordam beradi.

Takrorlashni amalga oshiradigan novda vaznini ko'rsating (kg):

Belgilangan vazn bilan takroriy sonini ko'rsating:


Sizning taxmin qilingan maksimal vazningiz bir marta takrorlanadi: