Bilagini bir üstyapı ideal nisbatlarini hisoblash kalkulyator online


Online kalkulyator, siz tanasi-haqida uning bilagini ideal nisbati hisoblash yordam beradi.
Bilagini atrofida atrofida bodybuilder ideal nisbatlarini topish, hisoblash McCallum hamda formula asosida amalga oshiriladi.

Bilagingizning atrofini ko'rsating (qarang):


Natija (sm):
Ko'krak qafasi

Kestirib

Bel

Oyoq

Bo'yin

Qo'l

Do'mbira

Bilagi