Tana ommaviy indekslarini (BMI) kalkulyator online


Online kalkulyator, siz tana ommaviy indekslarini (BMI) hisoblash yordam beradi.
Bizning kalkulyator tana ommaviy indekslarini (BMI) shaxsning og'irligi muvofiqligi darajasini va uning o'sish baholash imkonini beradi va shunday qilib baholash uchun bir o'lchovidir (BMI) hisoblangan.

Bu shkala o'zida: sizning natijasi baholash
Past (past tana og'irligi) BMI = 18.5 yoki kamroq
Normal og'irligi = 18.5-24.9 BMI
Og'ir = 25-29 BMI.9
Semizlik = 30 yoki undan ko'proq BMI

O'zingizning bo'yingizni ko'rsating:

Tana vaznini aniqlang:


Tana massasi indeksi (BMI):