Kaltsiy miqdori hisoblash online kalkulyator


Online kalkulyator, siz kaltsiy miqdori hisoblash uchun yordam beradi.
Bu uslub klinik amaliyotda keng tarqalgan, lekin tadqiqotlar, bir qator tegishli tuzatish formulalar etarli ishonchliligi va ta'sirchanligini fanidan tayyorlangan.
To'g'ri baholash kaltsiy ionized shaklida xamda bevosita o'lchov olish imkonini beradi.
Bu yerda jami plazma kaltsiy plazma hamda albumin tarkib uchun tuzatilgan darajasini baholash uchun ishlatiladigan ikkita basmala:
Umumiy plazma kaltsiy (tuzatilgan) (DL mg/) = o'lchanadi kaltsiy darajasini plazma (mg/DL) + 0.8*(4 - plazma bo'yicha o'lchanadi albumin darajasi (g/DL)).
Umumiy plazma kaltsiy (tuzatilgan) (mmol/l) = plazma kaltsiy darajasi o'lchanadi (mmol/l) 0.02* + (40 - plazma bo'yicha o'lchanadi albumin darajasi (/l g)).

Plazma kaltsiyining o'lchangan darajasini belgilang:

Plazma albuminining o'lchangan darajasini belgilang:


Umumiy plazma kaltsiy (tuzatilgan) mg / dl: