Normal qon bosimini hisoblash kalkulyator online


Online kalkulyator, agar siz yosh uchun optimal qon bosimini hisoblash yordam beradi.
Yosh odamlarda normal qon bosimi, juda ham o'zgarishlar bilan individual tana, jadval va hayot tarzi bilan bog'liq.

Qon bosimi darajasini baholash uchun ishlatiladi jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, 1999 yilda qabul qilingan tasnifi.
(Yuqori), (pastki) Systolic qon Diastolic qon bosimi (mm. Hg.St.).

Me'yor:
Optimal 80 dan 120 dan kam kam
Normal 85 nisbatan 130 dan kam kam
Yuqori normal 130-139 85-89

Gipertoniya:
1 daraja () yumshoq 140-159 90-99
2 daraja(o'rtacha) 160-179 100-109
3 daraja (og'ir) 180 dan ortiq 110
90 dan kam Borderline 140-149
140 dan ortiq kam 90 ko'ra systolic gipertoniya xavfsiz holatga

Yoshingizni belgilang (yillar):


Natija: