Обрачун линија са три негативним резултатима онлајн калкулатор


Наш букмекерский калкулатор на мрежи ће вам помоћи при тражењу линија са три негативним резултатима.
Овај калкулатор је дизајниран за прецизно израчунавање линије из вероватноће и обрнуто са три негативним резултатима.
За израчунавање линије (1К-12-2К) из (1-X-2) и обрнуто, потребно је да наведете маргине у проценатима и било два броја у једном њихових редова.
Вероватноће треба да укаже у проценатима (%).
Фракционих броја треба указати кроз тачку.
Ако попуните све три линије (или 1-X-2, или 1К-12-2К) онда се израчунава маргину.

Indicate the probabilities (1-X-2):
Margin %
P1 PX P2  
%  

Or indicate the lines (1-X-2):  
1 X 2  
Or indicate the probabilities (1X-12-2X):  
P1X P12 P2X  
% % %
Or indicate the lines (1X-12-2X):  
1X 12 2X