Kvadratni obroč loka z uporabo online kalkulatorja


Spletni kalkulator, ki vam bo pomagal najti območje ring, ki jih loka, velikost obroča, se izračuna kot razlika področij kroge s polmera (R) in (r).

Navedite zunanji polmer obroča
R:
Navedite notranji polmer obroča
r:

Rezultat:
S =
Нахождение площади кольца через радиусы.