Ploščino trikotnika z uporabo strani in dva sosednja kota spletni kalkulator


Spletni kalkulator, ki vam bo pomagal najti ploščino trikotnika z uporabo strani (a) in dva sosednja kota (α), (β).
Če ste seznanjeni z eno stranico trikotnika in dveh sosednjih do kota, na območju ta trikotnik je izračunana kot polovica kvadrat strani pomnoži s frakcija, števec, ki je produkt sines sosednjih oglišč, in imenovalec sine nasprotnega kota.

a:
α:
β:

Rezultat:

Нахождение площади треугольника через сторону и два прилежащих угла.