Ploščino trikotnika z Čaplja je formula spletni kalkulator


Čaplja je formula nam omogoča, da izračunamo ploščino trikotnika (a) na stranicami a, b, c.
Trikotnik je nastala z daljice povezovanje tri točke, ki niso collinear, ampak točk, ki se imenujejo točk trikotnika, in segmente svojega straneh.

a:
b:
c:

Rezultat:

Нахождение площади треугольника по формуле Герона.