Natrijev acetatni pufer spletni kalkulator


Spletni kalkulator, ki vam pomaga izračunati natrijevega acetata rezerve.

Natrijev acetat rezerva je pufer rešitev za ohranjanje relativno konstantno pH, ki vsebujejo natrijev acetat in ocetni kislini, je koristno v biokemije v pH-odvisne reakcije.

Navedite PH:

Navesti silo odbojnika (mM):

Količina ocetne kisline ( % ):

Količina natrijevega acetata trihidrata ( % ):