Za izračun surovih beljakovin metoda po kjeldahlu spletni kalkulator


Spletni kalkulator, ki vam pomaga izračunati surovih beljakovin z metodo po kjeldahlu.
Ta kalkulator je namenjen za določitev količine dušika iz beljakovin kvasa.

Navedite neto vrednost naslova:

Določite titer raztopine:

Navedite običajni NaOH:

Navedite maso:

Odstotek beljakovin bo: