Za izračun eigenvector in vrednosti 3×3 matrika spletni kalkulator


Spletni kalkulator, ki vam pomaga izračunati eigenvector in vrednosti 3×3 matrika.

Izpolni matrico. А:
Scalarna matrica-diagonalna matrica ( Z = c × I ):
|A|:

Sled matrike:

Degenerirana matrica (A - c×I):
|A - c×I|:

Eigenvalue c1:
+
i
Eigenvalue c2:
+
i
Eigenvalue c3:
+
i
c1 vrednosti v eigenvektorju (X, y, z) :

c2 vrednosti v eigenvektorju (X, y, z) :

c3 vrednosti v eigenvektorju (X, y, z) :