Naklon in prestrezanje spletni kalkulator


Spletni kalkulator, ki vam bo pomagal najti enačbo ravne črte z določeno kota in prestrezanje v točki (p,y).
Enačbe v skladu s kotno koeficient tej obliki: y = mx + c.
V primeru, (c = y-prestrezanje ravne linije) in (m = Kotni koeficient).

Video je linija, ki je ne konča, to je najkrajša pot med dvema točkama na to.

Nagib ravne – morali urnik linearna funkcija ali za iskanje koordinate točk križišču naravnost, z X in y osi.

Navedite koeficient kota (m):

Navedite mejo y-meje (c):

Enačba: