Za izračun collinear točk spletni kalkulator


Spletni kalkulator, ki vam bo pomagal najti collinear točk.
Ta kalkulator je namenjen za izračun collinearity treh imeli točk (x1, y1) in B (x2, y2), C (x3, y3).
Če je vrednost, dobljena pri izračunu enaka nič, točke, ki ležijo na ravni črti, ampak če je dobljena vrednost ni nič, potem pa točke niso collinear.

Če je več točk, ki ležijo na isti liniji, se pravi, da so collinear, (vsebina te nepremičnine, postane za tri ali več točk, od dveh točk, ki so vedno collinear.)
Primer: obstajajo tri točke (xi , yi , zi), kjer je i = 1, 2, 3, so collinear če x2 — x1 : y2 — y1 : z2 — z1 = x3 — x1 : y3 — y1 : z3 - z1.

Točka A (x1,y1):

Točka B (x2,y2):

Točka C (x3,y3):

Rezultat: