Za izračun dolžine medians trikotnika spletni kalkulator


Spletni kalkulator, ki vam bo pomagal pri nalogi izračun dolžine medians trikotnika.
Mediana trikotnika je segment priključitev vertex trikotnika s centrom za nasprotni strani, kot tudi video, ki vsebuje ta kos, vsak trikotnik je natanko tri medians, po eden iz vsake vertex, in se križajo med seboj v sredini trikotnika, in v primeru isosceles in enakostraničnega trikotnika, mediano bisects koli kota na vertex katerih dveh sosednjih straneh so enaki.

Določite koordinate vrtljajev trikotnika:
TočkeXY
A
B
C
Mediana vertexa A (ma):

Mediana vertexa B (mb):

Mediana vertexa C (mc):