Delitev line segment točk (x,y,z) spletni kalkulator


Spletni kalkulator, ki vam bo pomagal pri nalogi delitev line segment točk (x,y,z).
To orodje je zasnovan tako, da zahtevate koordinate točke, ki razdeli segment med dvema točkama, s koordinatami (x,y,z) v določenem razmerju.

Vnesite koordinate:
X1 Y1 Z1
Vnesite koordinate:
X2 Y2 Z2
Navedite razmerja delitve segmentov:
m n
Navedite lokacija točke:

Koordinate točke: