Množenje dveh vektorjev spletni kalkulator


Spletni kalkulator, ki vam bo pomagal pri nalogi množenje dveh vektorjev.
Produkt vektorjev, se izračuna z množenjem en vektor na drugo, kot posledica je množenje dveh vektorjev je nov vektor s koeficienti i, j ,k.

Navedite первый stoletjaтор (a1i->):

Navedite первый stoletjaтор (b1j->):

Navedite первый stoletjaтор (c1k->):

Navedite второй stoletjaтор (a2i->):

Navedite второй stoletjaтор (b2j->):

Navedite второй stoletjaтор (c2k->):

Rezultat množenja: