Kvadratna enačba spletni kalkulator


Spletni kalkulator, ki vam bo pomagal pri reševanju kvadratne enačbe.

A kvadratna enačba je za polinom enačbi drugi stopnji, Splošno obliko, ki je: ax2+bx+c=0, kjer je a ≠0.

Kvadratna enačba, ax2 + bx + c = 0:
x² + x + = 0

X1:

X2: