Izračunajte kompleksno število spletni kalkulator


Spletni kalkulator, ki vam pomaga izračunati kompleksno število.
Ta aplikacija omogoča računanje s kompleksnimi števili: množenje, deljenje, in kvadratni koren danega števila.

Kompleksno število je izraz obliki a + bi, kjer je a, b, so realne številke in sem se tako imenovane namišljene enote, simbol, katerih kvadrat je -1, tj. i2 = -1.
Število a imenujemo realni del in število b imaginarni del kompleksnega števila z = a + bi.
Če je b = 0, namesto + 0i preprosto napisati.
To je videl, da je realno število je poseben primer kompleksna števila.

***** Množenje *****
[ (x+iy) × (x+iy) ]:
a: bi:
a: bi:
Rezultat:
***** Divizije *****
[ (x+yi) / (x+yi) ]:
a: bi:
a: bi:
Rezultat:
***** Kvadratni koren *****
[ r1 = x+yi ; r2 = -x-yi ]:
a: bi:
Rezultat:
r1:
r2: