Leibniz spletni kalkulator, trikotnik


Spletni kalkulator, ki vam pomaga pri izgradnji trikotniku Leibniz.
Ta aplikacija bo pomagalo pri hitro gradnjo trikotnik Leibniz brez poznavanja formule.

Harmonična trikotnik Leibniz je trikotnik s številkami, ki so na meji nazaj zaporednih naravnih števil, in vsaka številka znotraj trikotnika je enaka vsoti dveh številk, ki stoji pod njim.

Navedite število vrstic:

Rezultat: