Idealne plinske enačbe spletni kalkulator


Spletni kalkulator, ki vam pomaga izračunati enačbe je idealen plin.
Idealen plin zakonom, ki določa razmerje med tlakom, molarno obseg in absolutna temperatura idealen plin.

Navedite, kaj izračunati:
Temperature  K
Pressure kPa
Mole of gas mole
Volume L