Molarno masa plina, kalkulator


Spletni kalkulator, ki vam pomaga izračunati molarno masa plina.
Molarno masa plina (ali snov), je razmerje med plina mase na število molov plina, tj. masa enega mol plina (snovi).

Navedite prostornino plina v (cm3):

Navedite maso plina v (gr):

Navedite temperaturo v (°C)):

Navedite tlak plina v (atm)):

Molska masa plina: