Relativno atomsko maso kalkulator online


Spletni kalkulator, ki vam pomaga izračunati relativno atomsko maso.
Relativna atomska masa je vrednost masa atoma, izražena v atomskih enote mase in je opredeljena kot razmerje med maso atoma tega elementa, da 1/12 mase nevtralna atoma izotopa ogljika 12C.
Iz te opredelitve sledi, da je relativna atomska masa je količina brez dimenzije.

Navedite število protonov:

Navesti število nevtronov:

Atomska masa elementa: