Periodična tabela kemijskih elementov Mendeleev spletni kalkulator


Interaktivno mrežo, ki vam bo pomagal, da se naučijo več o katerikoli element v periodnem kemijskih elementov Mendeleev.
Naš interaktivni periodnega kemijskih elementov, izračun atomsko število, atomsko maso, tališče, zmrziščno točko, vrelišče vsakega elementa.
Periodnega, ona (periodnega sistema kemijskih elementov), ki je tabela, ki razvršča kemični elementi za različne lastnosti, odvisno od napolnjenosti atomskega jedra.
Ta sistem se izraža v obliki tabele, redno pravo kemični elementi, ki v 1869 je odprl ruski znanstvenik kemik D. I. Mendeleev.
Prva različica je bila miza razvil Mendeleev v letih 1869-1871, je določena odvisnost lastnosti kemijskih elementov, atomske mase (nato imenovan za atomsko uteži).
Predlagano je bilo več sto različnih variant slike lastnosti kemijskih elementov iz analitične krivulje grafov, in različne geometrijske oblike, vendar znanstveniki na koncu strinjali, da je najbolj primerna možnost je, da slike dvodimenzionalna tabela, v kateri vsak stolpec, ki označuje, fizikalno-kemijske lastnosti posameznega elementa, in obdobja elementi blizu drug drugega, bodo določili vrstico v tabeli.