Online Prime število kalkulator


Kalkulator online pregledov, je določeno število je Predsednik ali ne.
Glavni število je naravni pozitivno celo število, ki je le dve različni naravni divisors — ena in sama, z drugimi besedami, število (x) je preprost, če je večja od (1), vendar je deljivo le z (1) in (x), številke, ki niso enostavno pravimo kompozitni.

Vnesite številko:

Данное число является ли простым числом:

Меньшее ближайшее простое число:

Большее ближайшее простое число: