Našli glasnosti snovi spletni kalkulator


Spletni kalkulator, ki vam pomaga izračunati količino snovi.
Količina materiala je kvantitativno merilo prostora, ki ima snov, ki se nahaja v enem od svojih možnih stanj: trdno, tekoče, plinasto stanje, itd.
V zvezi z tekočih in plinastih snovi, ki lahko govorimo o zmogljivosti posodo, v kateri se nahaja.
Tukaj volumen trdnih snovi se določi s formulo V = m/gostoto.
Prostornina plina se izračuna po formuli V = n*Vm ,, kjer molarno količina n = m/M.

Navedite maso, v kg:

Navedite gostota, kg/m3:


Объем, m3: