Čas, hitrost in pospešek spletni kalkulator


Spletni kalkulator, ki vam pomaga izračunati čas, hitrost in pospešek.
v - hitrost, a - pospešek, t - čas.

hours: minutes: seconds:
Time (t)
Speed (v0)
Speed (v1)
Acceleration (a)