Trenutek sile spletni kalkulator


Spletni kalkulator, ki vam pomaga izračunati navora.
Trenutek sile (moment, moment, predenje trenutku) je vektor fizikalno količino, ki je enaka vektorski produkt sile vektor in radij vektor sestavljen iz osi vrtenja do točke uporabe te sile, to označuje vrtenja učinek sil za toga telesa.

Force (F):
 
Radius vector (r):
 
Moment (τ):