Sile (F), Masa (m), Pospešek (a) spletni kalkulator


Spletni kalkulator, ki vam pomaga izračunati Silo (F), Masa (m), Pospešek (a).
Sila je vektor fizikalne količine, ki daje merilo intenzivnosti vpliva drugih organov ali polja na telo.
Je razlog za spreminjanje hitrosti, dogodki v to deformacije, poudarja.
F=m*a sila enaka masi krat pospešek.

Maso, ki je skalarnega fizikalna količina, ki meri količino snovi v telo merilo za vztrajnost telesa glede na trenutno na njega moč.
m=F/a je masa enako razmerju sil za pospeševanje.

Pospeševanje je fizikalna količina, ki določa stopnja spremembe hitrosti telesa, da je prvi odvod hitrost in čas.
a=F/m pospešek je enak razmerju med trdnostjo in težo.

Navedite, kaj izračunati:
Mass (m) kg
Acceleration (a)  m/s2
Strength (F) N