Ohmov zakon spletni kalkulator


Spletni kalkulator, ki vam pomaga izračunati Ohmov zakon.
Naš kalkulator vam bo pomagal ugotoviti odnos med amperage, napetost in dirigent odpornost v električnih tokokrogih.

***** Amperage *****
Tok v prevodniku je neposredno sorazmeren z napetostjo in obratno sorazmeren z odpornostjo.

Navedite napetost (U):
Volt
Navedite сопротивление (R):
Ohm

Rezultat:
Сила тока (I) Ampere
***** Napetost *****
Padec napetosti na Vodnikovem delu je enak zmnožku toka v prevodniku na upornosti tega oddelka.

Navedite trenutna jakost (I):
Ampere
Navedite сопротивление (R):
Ohm
Rezultat:
Напряжение (U) Volt
* * * * Električna upornost *****
Električna upornost določa moč toka, ki teče skozi tokokrog pri dani napetosti.

Navedite napetost (U):
Volt
Navedite trenutna jakost (I):
Ampere
Rezultat:
Odpornost (R) Ohm