Normalna porazdelitev spletni kalkulator


Spletni kalkulator, ki vam pomaga izračunati normalne porazdelitve.
Naš kalkulator lahko ustvari zaporedje normalno porazdeljene naključne številke, pomeni, in standardni odklon.
Za to bomo uporabili pravo porazdelitev napak za določitev verjetnosti nastanka dogodka.

Parametri normalne porazdelitve:
Povprečna
Standardni odklon
Število točk za ustvarjanje 

Rezultat:
Izračunan niz običajno porazdeljenih števil
Izračunane lastnosti nastalega vzorca:
Povprečna
Standardni odklon