Aritmetično in geometrijsko napredovanje spletni kalkulator


Spletni kalkulator, ki vam bo pomagal rešiti aritmetično in geometrično napredovanja.
Izračun n-th član aritmetično ali geometrijsko napredovanje, vsota prvih n smislu, in kalkulator vam bo izpisal prvih desetih članov napredovanje.
Moral bi vprašati eden od članov napredovanje na korak (razlika) d za aritmetično napredovanje ali imenovalec q za geometrijsko napredovanje, in (n).

Znani član napredovanja: A
Korak D ali imenovalec q
Opravite izračune za n enako
Aritmetično napredovanje
Geometrijsko napredovanje

Rezultat: