Trigonometrične funkcije spletni kalkulator


Spletni kalkulator, ki vam bo pomagal pri reševanju trigonometrične funkcije.
Uporaba naš kalkulator boste lahko našli cosines in sines kota in dobili rešitev v radiani ali stopinjah, in tudi za reševanje izrazov, ko uporabljate hiperbolični in inverzne funkcije, trigonometrija.

Sin(x)  +  Cos(x)  = 

Rezultat:
Sin1 = 
Sin2 = 
Cos1 = 
Cos2 = 
Kot v radianih:
x1 =  + пk
x2 =  + пk
Kot v stopinjah:
x1 = 
x2 =