Razširitev funkcij v Fouriereve serije spletni kalkulator


Spletni kalkulator, ki vam pomaga pri reševanju razširitev funkcij v Fouriereve serije.
Skoraj vsako funkcijo z vrednostjo, ki je v obdobju T (f(t)) je lahko vsota cosines in sines iz trditve, nwt (Fouriereve serije), kjer je n pozitivno celo število, t čas in w je enaka 2P/T kotno frekvenco.
Vsak sestavni del Fouriereve serija se imenuje harmonično, vse tudi funkcijo je mogoče razširiti v Fouriereve serije, ki bo sestavljena iz sines in cosines.
In lihe funkcije je mogoče razširiti le v vrstah sinusov.

Navedite (n):
od do
Širina koraka:

V obliki:
zneski
razlike
Zaganjanje nadomestnih znakov:
plus
minus
Funkcija:

Rezultat: