Enačba tretje stopnje kalkulator online


Spletni kalkulator, ki vam bo pomagal pri reševanju enačb tretje stopnje.
Na enačb tretje stopnje, ki so v povpraševanju v rešitev fizikalnih, matematičnih, tehničnih , znanstvenih raziskav in statističnih nalog.
Enačba tretje stopnje, ki ima obliko (ax3 + bx2 + cx + d = 0), potem vnesite vaše koeficienti (a, b, c, d) in po izračunu kalkulator bodo prejeli tri vrednosti X1, X2, X3.

ax3 + bx2 + cx + d = 0
x³ + x² + x+ d = 0

X1:     i
X2:     i
X3:     i