Linearna enačba spletni kalkulator


Spletni kalkulator, ki vam pomaga pri reševanju linearnih enačb.
Linearna enačba je enačba, ki je podana z enačbo oblike (ax+b=0), kjer je x spremenljivka, a in b, so vse znane vrednosti.
Vrste linearne enačbe je linearne enačbe z eno spremenljivko in linearna enačba z dvema spremenljivk, ta kalkulator je namenjen rešiti linearne enačbe z eno spremenljivko.

ax+b=0
x+ =0

Rezultat: