Nelinearnih enačb spletni kalkulator


Spletni kalkulator, ki vam bo pomagal pri reševanju nelinearnih enačb.
V nelinearnih enačb je: f(x)=0, kjer je f(x) je zvezna funkcija argumenta x.
Nelinearnih enačb lahko dveh vrst: algebrskimi in transcendentno.
Če je funkcija algebrskimi, potem je to enačbo imenujemo algebrskimi.
Transcendentalnem enačba je enačbo, v kateri funkcija vsebuje algebrskimi funkcije (logaritemska, trigonometrične, eksponentno).

Navedite začetno točko:
x0=
Navedite točnost:
ε =
Navedite левую uroть enačbe (neznane) - x):
f(x) =