Fibonaccijeve številke spletni kalkulator


Spletni kalkulator, ki vam pomaga, da ustvarjajo Fibonaccijeve številke, morate le, da določite število (N).
Zaporedje Fibonacci je številčnem zaporedju, kjer vsaka naslednja številka je vsota prejšnjih dveh številk, preprost primer zaporedje Fibonacci številke: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597.

Vnesite številko ( N):

Vsota številk v Fibonaccijevi seriji:

Fibonacci Series: