Metoda najmanjših kvadratov online kalkulator


Spletni kalkulator, ki vam bo pomagal najti rezultat uporabo metoda najmanjših kvadratov.
Metoda najmanjših kvadratov – matematični metodi, ki se uporablja za reševanje različnih težav,, ki temelji na zmanjšanje vsota kvadrat odstopanja nekaterih nalog iz odločbe spremenljivk.
Najmanj kvadratov in metoda, ki se uporablja za reševanje sistemov linearnih enačb, usklajevanja podatkov z linearne regresijske ocene teorija matematična statistika.

Navedite število parov:

Kotni koeficient ( m):

Presečišče Y:

Enačba črte-Y: