Kotni koeficient naravnost spletni kalkulator


Spletni kalkulator, ki vam bo pomagal najti krivuljo v ravno črto.
Kotni koeficient ravne črte, je enačenje ravni črti na koordinatni ravnini je številčno enaka tangens najmanjši sestavni del vrtenja osi (Ox) na os (Oy) med pozitivne smeri x-osi in ravne črte.

Navedite točke ( X1, Y1):

Navedite točke ( X2, Y2):

Kotni koeficient ( k):