Razdaljo med točkama spletni kalkulator


Spletni kalkulator, ki vam bo pomagal, da bi našli razdalje med točkami.
Razdalja med 2 točki (A) in (B) se izračuna po formuli L = kvadratni koren ((x2−x1)2+(y2−y1)2).

Točka ( A): Točka ( B):
(xA, yA) (xB, yB)

Rezultat: