Izračun leasinga spletni kalkulator


Naši spletni kalkulator vam bo pomagal, da bi izračun najema.
Ta kalkulator vam bo izračunal vsoto najemnin na dolgoročne najemne pogodbe: oprema, stavbe za proizvodne namene, ki omogočajo za kasnejši nakup s strani najemnika.

Leasing je finančna storitev obliki kredita za nakup osnovnih sredstev podjetja ali zelo drago blaga s posamezniki, najemnik pridobi lastništvo nekatere nepremičnine iz določenega prodajalca ali zagotoviti premoženja za plačilo v začasno posest in uporabo.

Indicate the cost of the contract ($):

Indicate interest on the loan (%):

Indicate the percentage of advance (%):

Indicate the duration of the lease agreement (months):


Leasing agreement value ($):

Advance Payment Amount ($):

Monthly Lease Payment Amount ($):