Izračun poštene vrednosti za denarni tok v prihodnosti spletni kalkulator


Naši spletni kalkulator vam bo pomagal izračun sedanje vrednosti denarnih tokov v prihodnosti.
Ta kalkulator je namenjen za izračun sedanje znesek, potreben, da se kopičijo v želeno prihodnost znesek.

Sedanja vrednost je vrednost denarnega toka iz poslovanja in prihodki od prodaje objekta, diskontirane na določeni stopnji.

Navedite prihodnje stroške (evro):

Navedite obrestno mero ( % ):

Navedite število obdobij (leta):


Trenutna vrednost (evro):