Izračun markups, cenah in bruto dobiček spletni kalkulator


Naši spletni kalkulator vam bo pomagal izračun marže, stroški in bruto dobiček.
Da bi dobili rezultat, ki kažejo, prvotno nabavno vrednost in marža v odstotkih.

Cene izdelka, je znesek denarja, v zameno za katere je prodajalec pripravljen prodati enote.

Trgovanje marža je razlika med maloprodajno in veleprodajno ceno blaga, kapitala, potrebnega za kritje stroškov in zagotoviti dobiček trgovanja podjetij.

Marža je razlika med končno ceno izdelka in njegovo ceno, izraženo kot odstotek končne cene, za katero je blago prodano, ali razlika v dobiček na enoto proizvoda.

Bruto dobiček je razlika med prihodki in stroški prodaje proizvodov ali storitev.

Začetni stroški izdelka (evro):

Маржа (%):


Ваша наценка (%):

Цена товара (evro):

Ваша валовая прибыль (evro):