Izračun trajanje obveznice z amortizacijo spletni kalkulator


Naši spletni kalkulator vam bo pomagal, da bi izračun trajanje obveznice z amortizacijo.

Trajanje je povprečna vrednost tega kazalnika je, da vedo, kdaj boste vrnili nazaj na količino denarja, ki se vlagajo v obveznice, ki je predmet pretoka kuponskih plačil, ki ste jih prejeli v obdobju lastništva obveznic.

Trajanje vam omogoča, da veste stopnja odvisnosti od tržne cene obveznice zaradi sprememb v obrestnih merah.
Trajanje obveznice, je približno enak obseg spremembo cene tega obveznic na obrestna mera (diskontna stopnja) za en odstotek.

Legenda:
N je število časovnih obdobjih;
D število dni v enem časovnem obdobju;
CFn poplačan del nominalne vrednosti v odstotkih za n-ti časovno obdobje, za konvencionalne obveznice, brez amortizacije, ki jih določite 100 za zadnje obdobje, česar druge vrednosti nastavite na 0.
r ( % ) je kupon mera, v odstotku, ki ustreza eni časovnem obdobju. Na primer, če letni kupon za 10%, za obdobje šestih mesecev, vrednost (r), ki je enaka 5%, za četrtletno obdobje za 2,5%.

Indicate N:

Indicate r (%):

Indicate D (days):

Depreciation Schedule:
n CFn
0


Annual return (%):

Duration in days:

Duration in years: