Za izračun amortizacije enakomernega časovnega amortiziranja spletni kalkulator


Naši spletni kalkulator vam bo pomagal izračunati amortizacija enakomerno.
Ta kalkulator je potrebna za izračun amortizacije enakomernega časovnega amortiziranja.

Ravne-line način amortizacija je sistematska dodelitev enakih zneskih v izraz, ki je določeno finančno premoženje, je običajno takšen preklic je zaradi amortizacije ter povračilo stroškov za opredmetena osnovna sredstva.

Amortizacija (računovodstvo) — je prenos za vrednost osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev glede na njihovo fizično ali moralno amortizacija stroški proizvodnje (del, storitev).

Amortizacija (Finance) je struktura plačila, povezana z povračilo finančnega dolga z vrsto rednega plačila.

Navedite začetne stroške sredstev (evro):

Navedite likvidacijsko vrednost sredstev (evro):

Navedite življenjsko dobo (leta):


Stroški amortizacije za to obdobje (evro):