Izračun poslovni in finančni vzvod kalkulator online


Naši spletni kalkulator vam bo pomagal, da bi izračun poslovni in finančni vzvod.
Pojem poslovni in finančni vzvod, (določitev veljavnosti njegov vpliv), določitev stopnje tveganja učinek poslovni in finančni vzvod in njegovo uporabo v praksi.
Finančni vzvod vzvod.
Proizvodnje (poslovanja) finančni vzvod je razmerje med fiksne in variabilne stroške v podjetju in vpliv tega odnosa na poslovni izid, tj. dobiček pred obrestmi in davki, da je, če je delež fiksnih stroškov je veliko, družba je visoka stopnja operativnega vzvoda, in tako malo sprememb v obsegu proizvodnje lahko privede do znatne spremembe v poslovni izid.
Učinek poslovanja (proizvodnje in ekonomsko) vzvod se kaže v dejstvu, da je vsaka sprememba v prihodkih od prodaje vedno ustvarja močnejši sprememba dobička.
Poslovni vzvod označuje stopnjo poslovnega tveganja podjetja: več blata vpliv industrijskega vez, večje poslovno tveganje.
Finančni (kreditni) vzvod je razmerje med sposodil kapital in lastne kapitalske družbe in vpliv tega odnosa na čisti dobiček, višji delež izposojenih kapitala, manj neto dohodke za povečanje stroškov obresti.
Pristojbina za dolžniškega kapitala je običajno manj kot dodaten dobiček, ki ga ponuja, in ta dodatni dohodek je dodal, da je donosnost lastniškega kapitala, ki omogoča, da povečanje stopnje njene dobičkonosnosti.

Indicate fixed costs ($):

Indicate the variable costs per unit of production ($):

Indicate the number of units (pcs):

Indicate unit price ($):

Indicate the fixed cost of financing ($):


Operating Lever Level (DOL):

Leverage Level (DFL):

Common Leverage Effect (DTL):