Za izračun NPV (neto sedanja vrednost) kalkulator


Naši spletni kalkulator vam bo pomagal izračun NSV (neto sedanja vrednost).
Ta kalkulator izračuna NSV (neto sedanja vrednost) za investicijski projekt z določenimi denarnih tokov, za ustrezno časovno obdobje.

NPV (neto sedanja vrednost) je vsota pričakovane tok plačil, predstavi v realnem času, zmanjšanje stroškov za pošteno vrednost se izračuna za določeno diskontno stopnjo.

Legenda:
N je število časovnih obdobjih;
CFn je denarni tok (nti) obdobje;
r ( % ) je diskontna stopnja v odstotkih in ustrezajo eno časovno obdobje.

Navedite število časovnih obdobij N:

Navedite diskontno stopnjo r (%):

Diagram denarnega toka:
nCFn
0

NPV: