Cena paladija unčo


Cene so navedene v ameriških dolarjih na unčo na svetovnem trgu plemenitih kovin danes: 04/10/2022

Paladij (Pd) je kemijski element z atomsko število 46 in pripada 10. skupina periodnega kemijskih elementov (po zastarelih kratki obliki periodičnega sistema, ki pripadajo strani podskupina skupine VIII, ali skupine, VIIIB) je v petem obdobju (tabela ta element pripada prehodnih kovin in plemenite kovine v platinske, paladij — plastični lahke kovine s srebrno-bele barve. zelo redek element v zemljini skorji, je najti tudi v izvorni obliki.

Troy unča je enota za maso, ki je enaka 31,1034768 g.

Plemenite kovine — kovine, ki niso predmet korozijo in oksidacijo, ta lastnost jih razlikuje od večine "plemeniti" kovine, so tudi plemenite kovine, zaradi svoje redkost.

Cene plemenitih kovin,: 04/10/2022
Troja unča = 31.1034768 gramov.
Золото (Au) = $1,570.05
Серебро (Ag) = $17.71
Платина (Pt) = $974.25
Палладий (Pd) = $2,366.05
Родий (Rh) = $10,775.00