Obliczanie średnicy przewodu do bezpieczników online kalkulator


Nasz kalkulator online pomoże ci w obliczaniu średnicy przewodu do bezpieczników.
W przypadku jeśli potrzebujesz średnica przewodu do bezpieczników, użyj tego kalkulatora.
Aby uzyskać wynik należy określić siłę prądu, materiał i średnica przewodu.
Średnica wkładki topikowej bezpiecznika należy wybrać w zależności od prądu topnienia, a do wyboru średnicy należy wstawić wartość znamionowego prądu pobieranego węzłem lub blokiem, zwiększyć o połowę, a według uzyskanych wielkości prądu topnienia wybrać średnica przewodu.
Zabezpieczona jest oznaczona prąd znamionowy, w którym wstaw dłuższy czas, nie jest zniszczony (nie topi się), ale chwilowy wzrost prądu powyżej wartości nominalnej (przemijające, różnych наводках, itp.) nie powoduje zniszczenia wkładki.

Określ Materiał drutu:

Podaj natężenie prądu (a):

Podaj średnicę drutu (mm):


Ближайшее значение AWG: Ga